HelferPhoto

Kumpulan Materi Pelajaran

5 Contoh Terbaru Teks Anekdot Bahasa Jawa Lengkap Beserta Penjelasan dan Analisis Strukturnya

March 26, 2017

Bagi kamu yang memahami bahasa Jawa, teks anekdot berbahasa jawa tentunya memberikan suasana yang sedikit berbeda dengan anekdot berbahasa Indonesia, Inggris, atau bahasa non-lokal lainnya.

Sayangnya anekdot berbahasa Jawa masih jarang kita temui, untuk itulah artikel ini memuat beberapa contoh teks anekdot terbaru berbahasa Jawa beserta penjelasan dan analisis strukturnya.

Simak selengkapnya dalam artikel berikut ini.

Pengertian Anekdot Bahasa Jawa

Pengertian dari anekdot bahasa Jawa sebenarnya bisa disetarakan dengan pengertian anekdot pada umumnya, cuma berbeda dalam bahasa penyampaiannya saja.

Pengertian teks anekdot dalam bahasa jawa adalah suatu bentuk teks cerita singkat dan menarik berdasarkan peristiwa nyata yang terkait dengan subjek-subjek tertentu (bisa orang atau instansi tertentu) yang berkenaan dengan kehidupan banyak orang akan tetapi dituliskan, diceritakan atau di sampaikan menggunakan bahasa jawa.

Tak jarang teks anekdot ini merupakan teks yang lucu, namun ada juga anekdot yang bersifat tidak lucu; yang penting teks tersebut menarik, menginspirasi, dan menggugah hati dan pikiran pembaca.

Teks anekdot bahasa jawa merupakan salah satu jenis teks dengan unsur penanda utama bahasa Jawa.

Tentu saja jenis teks anekdot semacam ini hanya bisa dibaca oleh kalangan tertentu saja, yakni orang-orang pengguna bahasa Jawa atau orang-orang yang memahami bahasa Jawa. Biasanya teks-teks anekdot semacam ini dimuat di majalah-majalah atau media masa lokal berbahasa Jawa.

Tema atau hal yang dijadikan anekdot berbahasa Jawa bisa disamakan dengan anekdot pada umumnya, namun demikian tak jarang teks ini memuat peristiwa lokal atau kearifan lokal Jawa yang lebih enak atau tepat sasaran bila disampaikan melalui bahasa Jawa.

Karena bagaimanapun juga, banyak istilah-istilah atau idiom-idiom khas Jawa yang sebenarnya menarik dan lucu yang tidak lagi menarik atau lucu bilamana diganti dengan bahasa lain.

Nah, agar teman-teman semakin mantap pemahamannya, mari kita lihat contoh-contoh teks anekdot berbahasa Jawa berikut ini:

Contoh #1 Anekdot Bahasa Jawa "Ngatasi Banjir"

contoh #1 anekdot bahasa jawa, ngatasi banjir

pinterest.com

Petruk lan Limbuk nyalon dadi pasangan gubernur lan wakil gubernur ing salah sijine kutho ing ngastino sing sering banget kebanjiran.

Banjir ing kuhto kui wis dadi masalah kat jaman biyen; naliko kutho kui wis kebak manungso. Salah siji sebabe yo kui amargo kali-kali sing mestine dadi dalan banyu udan malah nggo mbuang sampah lan dadi pemukiman. Mulo kui masalah iki tetep dadi tantangan sing kudu diurus karo kabeh calon gubernur.

Gubernur sakdurunge, si Gareng, wis ngusahakke sing paling apik, yo kui ngambakke maneh kali ben fungsine mbalik koyo asale biyen.

Mulo kui gareng mindahke warga sing sakdurunge manggon ning pinggir kali menyang rumah susun sing sewane murah. Tahun iki gareng yo melu nyalon maneh dadi gubernur, ning para pesainge nibakke Gareng lan nuduh yen pemerintahane Gareng kui semena-mena nggusur rakyat.

Ing sawijine debat sing kudu dilakoni, kabeh calon diuji programe. Ning acara iki ora luput karo ukara ece-ecenan marang siji lan liyane.

Moderator   : Sedulur kabeh calon gubernur lan wakil gubernur, saiki enek pitakonan bab program nggo nalangi masalah banjir. Monggo pak Petruk kulo aturi maturaken program-programipun.

Petruk   : Sedulurku kabeh, aku isih kelingan lan ugo wis tilik lapangan yen program taun wingi, yo kui penggusuran warga, sakjane dadi masalah.

Warga sing digusur kelangan papan panggonan tur yo ora entuk ijol sing luwih apik mergo wong-wong kui kabotan leh mbayar.

Mulo kui, yen aku dadi gubernur, aku ora bakal nggusur wargaku, malah kabeh bakal tak sangoni per RT sak milyar per bulan. Mbuh kono nggo modal usaha opo nggo tumbas lemah ning provinsi liyane.

Nah, babagan kebanjiran sing salah siji sebabe yo kui isih akeh pemukiman ning pinggir kali, aku nduwe solusi jitu sing keno nggo ngambakke kali ning ora nggusur wargane; pas aku dolan ning Italia biyen, akeh omah apung istilahe, yo kui omah sing ngadeg ning nduwur banyu.

Dadi kaline tetep iso ombo, ning rakyate tetep iso manggon ning nduwur kali.

Moderator   : Wektune telas. Saiki gilirane Pak Gareng ngaturke pikirane.

Gareng:   Nyuwun ngapunten sak derengipun, ning kulo wingi mboten nate nggusur warga, kulo namung mindahke warga teng papan sing luwih becik, luwih resik, luwih sehat ora umpeg-umpegan karo sampah lan limbah.

Kulo sampun mbangun rusun kagem warga ingkang mukim enten pinggiripun kali. Lha pinggiran kali menika kan sakjane mboten pareng dibangun lha wong niku lemah negoro.

Omah-omah menika illegal. Ning kulo mboten kok sakpenake mbubrahi papan-papan menika. Kulo ijoli. Mboten wonten solusi menapa-menapa kejaba ngambakke kali ben kutho niki mboten banjir malih.

Kulo mboten njanjekke duit kagem warga kutho niki nanging kulo janji bakal nggawe rakyat luwih pinter lek mikir, luwih sehat lek urip, luwih aman, lan luwih mandiri.

Kabeh niku pun mlampah ming kari nglanjutaken sing kirang sekedik. Lha niku program rumah apung nopo yo mungkin yen diwujudaken teng kutho mriki wong lingkungane mawon benten sanget kok kaliyan Italia, misale. Lha pripun?

Moderator   : Monggo Pak Petruk nanggepi wangsulanipun Pak Gareng.

Petruk   : Saged. Kulo saged nggawe panggonan nggo rakyat sing ora perlu nggusur rakyate. Mesakke. Aku trenyuh. Trenyuh nyuh nyuh. Prihatin tin tin tin yen wargaku digusur.

Mulo kui arep tak sangoni duit sing akeh banget cacahe nggo modal. Tak anggarke soko penghasilan daerah mengko. Sementara pembangunan prei disik mergo anggarane arep tak dumke nggo kabeh warga ben ora mlarat maneh uripe, makmur lan iso nggawe usaha dewe….bla…bla…bla…

Moderator   : Wektunipun sampun telas. Menikolah acara debat ndalu meniko. Ngaturaken sedoyo kalepatan, kulo lan kru nyuwun agunging pangapunten.

# # # # #

Analisis Struktur Contoh #1 Anekdot Bahasa Jawa "Ngatasi Banjir"

Teks anekdot bahasa Jawa di atas tentu saja memiliki struktur yang bisa disamakan dengan anekdot berbahasa Indonesia atau bahasa lainnya, yakni abstrak (teks pembuka yang berfungsi memberikan latar belakang cerita)-orientasi (informasi awal tentang isi dalam teks)- reorientasi (informasi lebih spesifik tentang isi cerita)- Aksi-Reaksi (dialog percakapan yang akan berujung pada krisis/konflik)-koda (gong cerita yang biasanya menjadi penutup).

Abstraksi dari anekdot diatas bisa kita temukan pada paragraph pertama. Sementara pada paragraph kedua merupakan orientasi cerita.

Reorientasi muncul pada paragraph ketiga sampai paragraph kelima, disusul dengan aksi-reaksi yang diawali dengan dialog pertama moderator.

Konflik atau krisis awal dari aksi reaksi ini adalah ketika Petruk mulai menyinggung Gareng tentang program gusuran yang kemudian terjadilah aksi saling mengkritik. Penutup moderator berfungsi sebagai koda alias penutup cerita.

Penjelasan Contoh #1 Anekdot Bahasa Jawa "Ngatasi Banjir"

Dari contoh anekdot di atas, kita langsung tahu bahwa tema anekdot tersebut menyinggung pilkada daerah Jakarta utamanya adalah kritikan untuk calon pasangan nomor urut satu yang mencetuskan program yang berpotensi menjadi lahan korupsi.

Contoh #2 Anekdot Bahasa Jawa "Kyai Palsu"

contoh #2 anekdot bahasa jawa, kyai palsu

suaramerdeka.com

Ing pondok pesantren, Pak Kyai ngaturke piwulangan kang becik kagem murid-muride. Sakwise Pak Kyai paring wejangan banjur ngetes pemahamane murid-muride liwat pitakonan.

Pak Kyai   : Agus, Menurutmu opo fungsine kitab suci Al-Qur’an?

Agus     : Kagem anu Pak Kyai…anu…nopo niku..njih kagem urip Kyai…Al-Qur’an nika lak nggih salah setunggale saged kagem pedoman urip teng ndonya amargi saking surat-surat enten lebete kitab suci menika manungso jaman sakniki saged entuk piwulangan lan tuladha saking kanjeng rasul Muhammad SAW..

Pak Kyai   : Coba saiki menurutmu piye, Budi?

Budi     : Leres ingkang sampun diaturaken mas Agus pak Kyai. Al-Qur’an menika isinipun pengetahuan lan pedoman urip. Mulo niku saged ugi diagem waosan kanggo nentremke ati lan pikiran.

Pak Kyai   : Lha lek koe, Wawan, menurutmu piye?

Wawan     : Qur-an menika dalan utawi lawang swargi pak Kyai.

Pak Kyai   : Leres. Lha saiki gilirane Zenal.

Zenal     : Ingkang sampun dipun aturaken rencang-rencang leres sedanten pak Kyai. Kawit jaman kanjeng rasul menika, Al-Quran saged ugi dipun mangertos dados firman gusti Allah ingkang suci, ingkang leres, ingkang becik menawi ditumindakaken dados laku manungso.

Mulo niku kanjeng Rosul ngajareaken Al-Quran dateng sekabehe tiyang ing jaman semana. Sak niki ugo, tiyang-tiyang mboten sedanten saged maos lan mulo niku perlu guru kados pak Kyai ben mboten klentu lek tumindak ngagem landasan Al-Qur’an. Nanging niku ugo, Al-Qur’an njih saged dados alat kangge ngapusi tiyang pak Kyai…

Pak Kyai   : Lho, opo maksude kui, Zenal?

Zenal     : Lak nggih wonten to niku lho kyai-kyai palsu ingkang ngapusi umat ngagem kesucianipun Islam kaliyan Qur’an…tujuanipun nggih kagem golek duit, lha nika kyai ingkang kecekel polisi gara-gara sanjang yen tiyange menika saged nggandakke arta saking kersaning Allah.

Moduse niku lak nggih ngaji, maos Qur-an, kaliyan niku…setoran. Sing parah niku sak niki Al-Qur’an dados bamper alat politik pak Kyai. Amargi Al-Qur’an niku suci lan firmaning gusti Allah, kabeh umat islam sakmenika tunduk kaliyan Qur’an.

Banjur kabeh umat sing mboten sedanten saged ngonceki ayat-ayat suci ingkang sae nggih manut mawon menawi kyaine sanjang klentu…alias adoh sanget kaliyan tulodho saking kanjeng Rasul.

Pak Kyai   : Bener. Saiki coba, opo ciri-cirine kyai palsu?

Zenal     : Gampang Pak Kyai, njih menika gampang nesu, Bengak-bengok ngucap asmanipun gusti Allah kados tiyang kesurupan setan, ngajaraken ajaran kebencian, seneng duit, seneng kekerasan, seneng ngancam, kaliyan seneng ngapusi.

# # # # #

Analisis Struktur Contoh #2 Anekdot Bahasa Jawa "Kyai Palsu"

Kita akan lihat dari struktur contoh anekdot ini dulu ya; abstraksi muncul pada paragraph paling awal dalam teks tersebut.

Selanjutnya, abstraksi ini langsung disusul dengan aksi-reaksi alias dialog antar tokoh dalam cerita yang diawali dengan ceramah pak Kyai.

Krisis atau konflik cerita muncuk ketika Zenal menjawab pertanyaan pak Kyai dengan jawaban yang sedikit berbeda mengenai fungsi kitab suci Al-Qur’an dan disusul kemudian dengan koda melalui penjelasan Zenal mengenai contoh dari kyai palsu yang justru diam-diam menodai agama dengan cara memanfaatkan ulamanya untuk kepentingan pribadinya.

Penjelasan Contoh #2 Anekdot Bahasa Jawa "Kyai Palsu"

Kita bisa langsung tahu bahwa tema yang dihadirkan dalam anekdot tersebut berkaitan erat dengan kasus yang belakangan ini sering terjadi di negri kita.

Dari sekian tahun kebelakang jika kita telusuri, banyak kasus penodaan agama dengan modus penipuan, misalnya kasus Kyai palsu Dimas Kanjeng.

Contoh #3 Anekdot Bahasa Jawa "Jaman Penak"

contoh #3 anekdot bahasa jawa, jaman penak

thejournalhistories.blogspot.com

Sore kui enek tukang becak 2 lagi ngobrol kang ujung-ujunge debat ning pangkalan becak sinambi nunggu penumpang.

Tukang Becak 1   : Den, wis narik ping piro dino iki?

Tukang becak 2   : Lagi wae entuk siji, lik. Lha kowe piye?

Tukang Becak 1   : Aku nembe wae budal, lha iki mau ndadak ngeterke bojoku blanja ning pasar. Wah jan saiki barang-barang ra enek sing murah. Lombok wae ngasi tekan 120 ewu lak ra kebangeten piye.

Tukang becak 2   : Payah tenan kok pemerintahane saiki. Isih penak jamane pak dhe Harto biyen den.

Tukang Becak 1   : Penak pripun, den?

Tukang becak 2   : Lha yo opo-opo murah, aman, ra enek kisruh-kisruh koyo jaman saiki. Opo-opo demo, gentho-gentho podo ndadi, wakil rakyat do pethakilan kabeh ra enek sing diwedeni.

Tukang Becak 1   : Ning rak yo awake dhewe ra ngerti utange negoro kui piro den, tur yo kui, pelanggaran HAM.

Tukang becak 2   : Lha yo goro-goro negakke HAM barang kui malah saiki hasile kabeh-kabeh do melanggar HAM. Ra enek gunane.

Tukang Becak 1   : Nuwun sewu lho den, yen aku tetep ra setuju karo jamane pak Harto, lha simbahku bablas ra enek kabere. Dituduh wong palu arit. Bejo bapakku ra katut nalika semana, dadi aku yo iso enek ning kene. Gelem po kowe dadi kurbane mbah Harto yen kowe ra nduwe salah opo-opo.

Tukang becak 2   : Yo ora ngono maksude…

Tukang Becak 1   : Lha piye?!

Tukang becak 2   : Aku ki mung kangen urip tentrem koyo jaman biyen. Opo-opo gampang, opo-opo murah, ra enek teroris. Koe masalahe ra ngrasakke, lha anakku dadi kurban bom njeblug ning Jakarta pas nalika kae yo sopo sing tanggung jawab? Lak yo ra ono to? Gelo kepati-pati aku.

Tukang Becak 1   : Jaman biyen ngomong ra ati-ati iso diculik, dibeleh, ditembak petrus!

Tukang becak 2   : Jaman saiki enak-enak turu ning becak iso kejeblugan bom!

Tukang Becak 1   : Ah, berlebihan. Nyatane aku aman-aman wae.

Tukang becak 2   : Durung wae!

Tukang Becak 1   : Lho kok koe malah ngajak gelut!

Tukang becak 2   : Ora, sopo sing ngajak gelut!

Tukang Becak 1   : Omonganmu ra penak dirungokke!

Tukang becak 2   : Omonganmu barang!

Tukang Becak 1   : Jigur ik!

Tukang becak 2   : Karepmu piye!

Tukang Becak 1   : Jaman biyen ra penak!

Tukang becak 2   : Yow is ngunu yo keno!

Tukang Becak 1   : Kok koe ra ikhlas!!!

Tukang becak 2   : Aku kudu piye???

Tukang Becak 1   : Setuju ora koe?!!!

Tukang becak 2   : Yo wis manut…

Tukang Becak 1   : Ora monat-manut!

Tukang becak 2   : Salah maneh…aku kudu mangsuli opo?!

Tukang Becak 1   : Ngene wae, aku njilih duwitmu 50 ewu saiki, mengko sore tak balekke.

Tukang becak 2   : Oalah…meh njilih duit wae ndadak nggawe deg-degan…

# # # # #

Analisis Struktur Contoh #3 Anekdot Bahasa Jawa "Jaman Penak"

Abstraksi dari contoh anekdot di atas terdapat pada paragraph awal teks yang memberikan deskripsi singkat mengenai latar cerita.

Abstraksi ini disusul langsung dengan aksi-reaksi cerita yang terdapat pada dialog-dialog dua tukang becak.

Aksi-reaksi ini memunculkan konflik ketika dua tukang becak mulai berdebat tentang kepemimpinan siapa yang paling oke dan tentu konflik masih lanjut hingga munculnya pertengkaran kecil dan berakhir pada si salah satu tukang becak mengajak damai dengan cara meminjam uang. Dialog tersebut sekaligus menjadi koda atau penutup cerita.

Penjelasan Contoh #3 Anekdot Bahasa Jawa "Jaman Penak"

Tema yang dihadirkan dalam anekdot tersebut tentunya muncul pada perdebatan dua tukang becak yang sedang membicarakan pergantian zaman; zaman orde baru dan era setelahnya.

Di era pak Harto, segala hal tampak seolah-olah adem, aman, tentram dan semua kebutuhan rakyat tercukupi. Sementara era setelahnya penuh dengan berbagai jenis kekacauan yang seakan-akan tak kunjung padam, salah satunya adalah masalah terorisme yang mulai menjamur di Indonesia.

Dua tukang becak tersebut punya opini sekaligus pengalaman pahit dari kedua jaman yang berbeda tersebut sehingga memicu pertengkaran.

Tak jarang perdebatan semacam ini sering terjadi khususnya antara golongan orang tua (yang mengalami zaman enak pada era orde baru) dengan golongan muda (yang telah mengetahui berbagai macam pelanggaran HAM yang dilakukan di era ore baru). Mana yang paling benar? Pilih sendiri ya!

Contoh #4 Anekdot Bahasa Jawa "Presiden"

contoh #4 anekdot bahasa jawa, presiden

wikipedia.org

Sore iku enek simbah-simbah dolan ning Jakarta liwat ngarepan Istana Negara.

Simbah-simbah kui meneng suwe banget, sajak ngenteni enek uwong sing iso ditakoni.

Ra let suwe, simbah kui mau ndelok enek mobil apik mlebu gerbang, ning sakdurunge laporan ning pos jaga. Lha, akhire simbah ngerti yen ning pos kui mau enek uwong. Banjur simbah mlaku thimik-thimik ning pos jaga.

Simbah   : Kulanuwun…

Penjaga   : Enten menapa njih mbah?

Simbah   : Kulo napa angsal mlebet?

Penjaga   : Ajeng kepanggih sinten nggih?

Simbah   : Kulo enten janji kepanggih pak presiden Budi

Penjaga   : Ngapunten mbah, sakniki presidenipun sanes pak Budi, pun ganti. Sakniki presidenipun pak Agus.

Simbah   : Sanes pak Budi?

Penjaga   : Sanes…

Simbah   : Njih pun…

Penjaga   : Njih…

Simbah kui mau hurung lungo adoh seko ngarep gerbang istana; ming mlaku mlipir ngiyup ning sor wit. Kiro-kiro sakjam ngiyup, simbah kui mau mlaku maneh nyerak gerbang istana.

Simbah   : Kulonuwun

Penjaga   : Monggo mbah, wonten menapa malih nggih?

Simbah   : Kulo nopo angsal mlebet?

Penjaga   : Simbah ajeng madosi menapa?

Simbah   : Kulo enten janji kepanggih pak presiden Budi

Penjaga   : Pak Budi pun mboten dados presiden mbah, menawi simbah kesupen kala wau kulo sampun sanjang.

Simbah   : Lha sinten presidene sakniki?

Penjaga   : Pak Agus mbah…

Simbah   : Ooo…njih sampun lek ngoten…

Penjaga kui mau mesakke simbah mergo mikir yen simbah kui mau pikun tur ketok bar ucul saka panti jompo. Ning yo penjagane ra iso opo-opo. Tugase ming njaga gerbang, ra entuk mingket.

Lha simbah kui mau mlipir ngiyup ning sor wit sing podo karo sakdurunge. Kiro-kiro enek sejam simbah mlaku nyeraki gerbang istana.

Penjaga   : Wonten menapa malih to mbah kok bolak-balik. Njenengan napa kesupen dalan?

Simbah   : Mboten…niki leres istana negara njih?

Penjaga   : Njih mbah

Simbah   : kulo nopo angsal mlebet?

Penjaga   : Ngapunten mbah, mboten angsal menawi mboten wonten janji rumiyin…

Simbah   : Kulo enten janji. Kulo janji kepanggih kaliyan pak presiden Budi

Penjaga   : Kulo lak sampun sanjang kala wau menawi pak Budi sanes presiden. Pun gantos mbah. Sakniki presidenipun pak Agus

Simbah   : Mosok to mas, sinten wau presidene?

Penjaga   : Pak Agus! (penjaga mulai anyel lan curiga)

Simbah   : sanes Pak Budi

Penjaga   : PAK BUDI SANES PRESIDEN MBAH. SAKNIKI PRESIDENIPUN PAK AGUS

Simbah   : Hehehehe….seneng aku. Aku hurung pikun ngger. Aku ming seneng ngrungokke bola-bali yen Budi dudu presiden.

Penjaga: ????

# # # # #

Analisis Struktur Contoh #4 Anekdot Bahasa Jawa "Presiden"

Abstraksi bisa kita lihat pada paragraph pertama, sedangkan orientasi cerita ada pada paragraph kedua dan ketiga.

Aksi-reaksi muncul pada dialog antara Simbah dengan Penjaga dan konflik mulai muncul ketika penjaga tersebut mulai curiga dan jengkel kepada simbah yang bolak-balik datang menanyakan hal yang sama.

Konflik ini ditutup dengan koda pada dialog simbah yang ternyata tujuannya bolak-balik adalah karena ia hanya senang saja mendengar bahwa Budi bukan lagi seorang presiden.

Penjelasan Contoh #4 Anekdot Bahasa Jawa "Presiden"

Tema yang dihadirkan sangat jelas, yakni seorang simbah yang senang, ketika pak Budi sudah tidak menjabat lagi sebagai seorang presiden. Entah apa alasannya, hanya simbah dan Tuhan yang tahu

Contoh #5 Anekdot Bahasa Jawa "Bedone Presiden"

contoh #5 anekdot bahasa jawa, bedone presiden

toonbee.com

Ning sekolahan, pak guru menehi pitakonan marang murid-muride. Senajan isih kelas 5 SD, ning murid-muride pak guru kui termasuk murid sing cerdas.

Pak Guru   : Coba tak wenehi pitakonan, sing iso njawab tak wenehi permen. Opo bedane pak Amir karo pak David?

Murid 1   : aku ngerti pak, bar dadi presiden saiki pak Amir lemu, ning pak David dadi kuru pak.

Pak Guru   : Liyane opo maneh?

Murid 2   : Nganu pak…bar dadi presiden, pak David pengine ming liburan ning pantai ben ra cepet stroke. Ning lek pak Amir pengine diundang ning istana negara malih pak.

Pak Guru   : Lho kok ngono?

Murid 2   : Lha berkas kasus proyek mangkrak sik ketinggalan ning ngisor lemari sing saiki dienggo pak Firman je pak…

Pak Guru: ????

# # # # #

Analisis Struktur Contoh #5 Anekdot Bahasa Jawa "Bedone Presiden"

Abstraksi muncul pada paragraph paling awal yang disusul dengan aksi-reaksi yang bisa kita temukan pada dialog tebak-tebakan antara guru dengan murid-muridnya.

Krisis dari aksi-reaksi tersebut muncul pada jawaban murid 2 yang mengatakan bahwa pak Amir ngebet pengen ketemu dengan pak Firman.

Krisis tersebut ditutup dengan koda yang bisa kita temukan dalam gurauan murid 2 bahwa berkas proyek mangkrak pak Amir berada di bawah lemari pak Firman di istana negara.

Penjelasan Contoh #5 Anekdot Bahasa Jawa "Bedone Presiden"

Anekdot diatas menjelaskan perbedaan dua mantan presiden, dimana setelah meninggalkan jabatan presiden pak David jadi terlihat lebih kurus dan sering main di pantai, sedangkan pak Amir tambah gemuk akan tetapi ingin di undang ke istana negara lagi.

Nah teman-teman, demikianlah contoh beserta analisisnya terkait dengan teks anekdot berbahasa Jawa. Semoga artikel tersebut bermanfaat. Sampai jumpa pada contoh-conth anekdot yang lain.

Sharing is Caring

«

»


KATEGORI

BACAAN TERKAIT

Copyright © 2024 HelferPhotoContact / Privacy Policy / Copyright / Cookie / Term of Service
Top